Flesz
Autor: Konrad Białas

EUR: założenia budżetu i fundusz zgodne z oczekiwaniami

Michel zaznaczył, że odbył rozmowy z wszystkim przywódcami państw UE i stara się znaleźć kompromis.

Nie zmienił się podział środków funduszu - 500 mld EUR ma być w formie grantów, reszta w formie pożyczek. Spłaty pożyczek mają się rozpocząć do 2026 r.

Państwa członkowskie będą musiały przedstawić plany wykorzystania środków.

Wygląda na to, że po pierwszej turze negocjacji, założenia fundusz nie uległy zmianom, co jednak nie oznacza, że w takiej formie zostanie on uchwalony. Końcowy rezultat prawdopodobnie będzie uzależniony od wyniku zakulisowych negocjacji podczas unijnego szczytu 17-18 lipca, gdzie przywódcy mają spotkać się osobiście.

Na razie docierające informacje są neutralne dla EUR - EUE/USD stanął przy 1,1290.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Zobacz też:
Piątek pod znakiem czynników ryzyka dla EUR
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Powrót