Flesz
Autor: Konrad Białas

EUR: niewielka reakcja po minutkach EBC, uwaga na PMI jutro

„Biorąc pod uwagę wstępne sygnały stabilizacji w gospodarce strefy euro, Rada Prezesów czeka na dalsze dane, aby sprawdzić, czy istnieją mocniejsze podstawy do optymizmu.”

EBC zgodził się również, że bieżący przegląd strategii nie będzie ograniczał żadnych działań w temacie polityki monetarnej.

Zatem, choć EBC nie zamyka się na nowe działania wspierające gospodarkę, na razie nie widzi ku temu potrzeby, wbrew narastającym oczekiwaniom rynkowym.

Jutrzejsze dane PMI z Eurolandu mogą wpłynąć na opinię EBC i rynku. Wskaźniki są pierwszym kluczowym odczytem pozwalającym ocenić wstępne skutki epidemii koronawirusa na niemiecki sektor wytwórczy. Rodzi to negatywnych ryzyka dla wskaźników z przemysłu i może odwrócić poprawę, która widzieliśmy w danych za styczeń. Ale sektor usługowy, bardziej zorientowany na aktywność wewnętrzną, powinien nadal korzystać z korzystnych warunków krajowego popytu.

Inwestuj teraz! Otwórz aplikację mobilną TMS Brokers.

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.