Flesz
Autor: Konrad Białas

Coraz bardziej ponuro

Media donoszą, że lokalne władze do końca dnia anulowały wszystkie loty z lotniska w Hong Kongu. Wcześniej przedstawiciel Chin stwierdził, że Hong Kong jest w krytycznej sytuacji, a miasto doświadcza aktów terroryzmu.

O 15:00 futures na S&P500 traci 0,54 proc. W Europie futures na DAX spada o 0,5 proc., a STOXX50 traci 0,63 proc.

Jen realizuje czwarty dzień umocnienia a USD/JPY pozostaje blisko dziennych minimów na 105,20; EUR/CHF przez chwilę była na 1,0861 – najniżej do 5 sierpnia.

Po porannej realizacji zysków na złocie nie ma już śladu i uncja ponownie jest warta ponad 1500 USD (1501,5 USD).

Powrót
Zastrzeżenia prawne

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex i kontrakty oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, kontrakty na różnicę oraz Forex mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady. Informacje zawarte na tej witrynie internetowej nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłyby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.

Dom Maklerski TMS Brokers SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, zarejestrowany przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526.27.59.131, Kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. (KPWiG-4021-54-1/2004).

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.