Kalendarz rynkowy

Priorytet:
Region:
Godz. Pozost.   Wydarzenie Okres Priorytet Akt. Progn. Poprzed.
00:50 Saldo rachunku obrotów bieżących (mld JPY) listopad 2 1415.50 1460.00 1719.90
08:45 Francja - Inflacja HICP r/r  (%) Inflacja HICP r/r (%) grudzień (ost.) 2 0.80 0.80 0.80
09:30 Szwecja - Inflacja bazowa m/m (%) Inflacja bazowa m/m (%) grudzień 2 0.50 0.40 0.10
09:30 Szwecja - Inflacja bazowa r/r (%) Inflacja bazowa r/r (%) grudzień 3 1.90 1.80 1.60
09:30 Szwecja - Inflacja CPI m/m (%) Inflacja CPI m/m (%) grudzień 2 0.50 0.40 0.03
09:30 Szwecja - Inflacja CPI r/r (%) Inflacja CPI r/r (%) grudzień 3 1.74 1.60 1.39
11:00 UE - Produkcja przemysłowa m/m (%) Produkcja przemysłowa m/m (%) listopad 3 1.50 0.50 -0.10
11:00 UE - Produkcja przemysłowa r/r (%) Produkcja przemysłowa r/r (%) listopad 2 3.20 1.50 0.60
14:30 Stany Zjednoczone Ameryki - Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych (tys.) Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych (tys.) styczeń ( 7) 3 247.00 255.00 235.00
14:30 Stany Zjednoczone Ameryki - Przemawia Harker z Fed Przemawia Harker z Fed 2 - - -
14:30 Stany Zjednoczone Ameryki - Przemawia Evans z Fed Przemawia Evans z Fed 2 - - -
14:30 Stany Zjednoczone Ameryki - Ceny importu  r/r (%) Ceny importu r/r (%) grudzień 2 1.80 1.80 -0.10
16:30 Stany Zjednoczone Ameryki - Zmiana wielkości zapasów gazu ziemnego t/t (mld stóp sześciennych) Zmiana wielkości zapasów gazu ziemnego t/t (mld stóp sześciennych) styczeń 6 2 -151.00 -149.00 -49.00
18:00 Stany Zjednoczone Ameryki - Zapasy końcowe kukurydzy - prog. USDA (mln bu) Zapasy końcowe kukurydzy - prog. USDA (mln bu) styczeń 3 2355.00 2399.00 2403.00
18:00 Stany Zjednoczone Ameryki - Produkcja kukurydzy - prog. USDA (mln bu) Produkcja kukurydzy - prog. USDA (mln bu) styczeń 3 15148.00 15226.00 15226.00
18:00 Stany Zjednoczone Ameryki - Plony kukurydzy - prog. USDA (bu/akr) Plony kukurydzy - prog. USDA (bu/akr) styczeń 3 174.60 175.30 175.30
18:00 Stany Zjednoczone Ameryki - Zapasy końcowe soi - prog. USDA (mln bu) Zapasy końcowe soi - prog. USDA (mln bu) styczeń 3 420.00 472.00 480.00
18:00 Stany Zjednoczone Ameryki - Produkcja soi - prog. USDA (mln bu) Produkcja soi - prog. USDA (mln bu) styczeń 3 4307.00 4377.00 4361.00
18:00 Stany Zjednoczone Ameryki - Plony soi - prog. USDA (bu/akr) Plony soi - prog. USDA (bu/akr) styczeń 3 52.10 52.70 52.50
18:30 Stany Zjednoczone Ameryki - Przemawia Lockhart z Fed Przemawia Lockhart z Fed 2 - - -
19:15 Stany Zjednoczone Ameryki - Przemawia Bullard z Fed Przemawia Bullard z Fed 2 - - -
19:45 Stany Zjednoczone Ameryki - Przemawia Kaplan z Fed Przemawia Kaplan z Fed 2 - - -
Brak danych