X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

[G] Panel Zmian Ceny: Zobacz Analizę (PowerStats)

Narzędzie PowerStats zapewnia inwestorom wgląd w ruchy względne instrumentów. Jest to bardzo pomocne w opracowywaniu nowych planów handlowych oraz poprawie i ponownej ocenie istniejących strategii. Jako ważny element usługi Autochartist, PowerStats stanowi cenną pomoc w regulacji poziomów Stop-loss i Take-profit, a także ułatwia ocenę ryzyka i wybór właściwych instrumentów.

Aby przejść do funkcji PowerStats należy kliknąć przycisk ‘Zobacz Analizę’.

 

Pojawi się nowy ekran z 3 zakładkami:

 

Prognoza Zakresu Cen

Zakładka pozwala uzyskać informacje o prawdopodobnym zakresie, w którym cena będzie kształtować się w określonym przedziale czasowym. To umożliwia inwestorowi ustawienie realistycznych poziomów Take-profit i Stop-loss opartych na danych dla wybranego instrumentu zbieranych przez ostatnie pół roku w konkretnej części tygodnia.

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników te zakresy są obliczane jako odchylenia od średniej, przekładając się na 68% prawdopodobieństwa osiągnięcia wyniku w tym zakresie w określonym przedziale czasowym.

 

 

Movement Per Hour

Wielu traderów nie dokonuje transakcji przez cały czas, dlatego przygotowują plan transakcji na dany dzień. Ten widok podaje informacje o porach danego dnia o większej zmienności ceny dla danego instrumentu.

Użytkownik decyduje, czy składać zlecenia w bardziej zmiennych godzinach przy zwiększonym ryzyku i możliwym zwrocie, czy w porach dnia cechujących się mniejszymi wahaniami cen.

Widok Zmian na Dzień wskazuje dni, kiedy spodziewana jest większa zmienność. Użytkownik jest informowany, kiedy pewne czynniki rynkowe sprawiają, że transakcje danego dnia niosą większe ryzyko.