Zapisz się za darmo!

Wall Street okiem
Piotra Kuczyńskiego 17.06.2021

Analiza gorących wydarzeń
na amerykańskiej giełdzie
Bartosz Sawicki
Bartosz Sawicki
Kierownik Departamentu Analiz
Konrad Białas
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Ekspert ds. Rynku OTC
Adam Korecki
Adam Korecki
Makler Papierów Wartościowych
17.06.2021
18:00 - 19:00
Internetowe
Najbliższy webinar poprowadzi:

Piotr Kuczyński

Jeden z najpopularniejszych ekspertów i komentatorów rynku amerykańskiego, częsty gość radia i telewizji. Obecnie publikuje m.in. w portalach tj. bankier.pl i krytykapolityczna.pl Inwestor giełdowy i analityk (od 2002 przede wszystkim analityk).

 

 

Wall Street okiem Piotra Kuczyńskiego. Analiza gorących wydarzeń na amerykańskiej giełdzie.

W trakcie webinarów wraz z Piotrem Kuczyńskim przyjrzymy się amerykańskiej giełdzie:

  • Wskażemy jak przedstawiają się nowe dane makro i jakie są dalsze prognozy
  • Postaramy się znaleźć odpowiedź czy aktualnie obserwujemy powrót sektora "growth"?
  • Omówimy aktualną sytuację geopolityczną
  • Powiemy czym była awaria Fastly - amerykańskiego dostawcy usług przetwarzania w chmurze
  • Spojrzymy na rynek surowcowy i walutowy w kontekście danych makro
  • Wyjaśnimy czyj jest CBDC i powiemy jakie może rodzić zagrożenia. 
  • Przedstawimy jak wygląda sytuacja na wykresach indeksów giełdowych od strony technicznej
  • Zaprezentujemy wykresy spółek polecanych do kupna przez różne instytucje finansowe

 

Jeśli nie jesteś naszym klientem, a chcesz dołączyć do webinaru kliknij tutaj i otwórz rachunek maklerski!

Wybierz bloki szkoleniowe, na które chcesz się zapisać:

Niniejszy materiał ma na celu promocję usług świadczonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526-27-59-131, kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. Inwestowanie na rynku instrumentów pochodnych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, a straty mogą przewyższyć wpłacone środki pieniężne. Przed zawarciem transakcji upewnij się, że znasz zasady działania usługi oraz poziom ryzyka inwestycyjnego, jaki wiąże się z daną inwestycją.