Zapisz się za darmo!

Rekomendacja Inwestycyjna Tygodnia

Bartosz Sawicki
Bartosz Sawicki
Kierownik Departamentu Analiz
Konrad Białas
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Tomasz Nowak
Tomasz Nowak
Makler Papierów Wartościowych
Adam Korecki
Adam Korecki
Makler Papierów Wartościowych
Najbliższy webinar poprowadzi:

Adam Korecki,
specjalizuje się w rynku walutowym i kapitałowym, budowie systemów transakcyjnych oraz metod zarządzania kapitałem.

25 czerwca 2018
17:00 - 17:20
Internetowe
Dla wszystkich

Pamiętaj!
​Transmisje webinarów możesz również oglądać na swoim smartfonie. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz w mailu po rejestracji.

 

Co tydzień jeden z ekspertów prezentuje swoją rekomendację inwestycyjną na najbliższy czas. Podczas krótkiego, 20-minutowego webinaru dowiesz się:

  • Jaka jest sytuacje techniczna i fundamentalna wybranego instrumentu?
  • Jakie są oczekiwania rynku?
  • Jaką decyzję inwestycyjną (z poziomem wejścia i wyjścia) rekomenduje nasz ekspert?

Wybierz bloki szkoleniowe, na które chcesz się zapisać:

Kto jest administratorem Twoich danych?
My, czyli Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 204776. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Zaznacz wszystkie
Zgoda *
Zgoda *
Regulamin *

Wybierz bloki szkoleniowe, na które chcesz się zapisać:

Niniejszy materiał ma na celu promocję usług świadczonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526-27-59-131, kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. Inwestowanie na rynku instrumentów pochodnych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, a straty mogą przewyższyć wpłacone środki pieniężne. Przed zawarciem transakcji upewnij się, że znasz zasady działania usługi oraz poziom ryzyka inwestycyjnego, jaki wiąże się z daną inwestycją.