Zapisz się za darmo!

Przed otwarciem
Wall Street 12.08.2022

Webinar rynkowy przed sesją amerykańską
Bartosz Sawicki
Bartosz Sawicki
Kierownik Departamentu Analiz
Konrad Białas
Konrad Białas
Główny Ekonomista
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Ekspert ds. Rynku OTC
Adam Korecki
Adam Korecki
Makler Papierów Wartościowych
12.08.2022
14:45 - 15:15
Internetowe
Najbliższy webinar poprowadzi:

 

 

Tomasz Nowak - Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych

 

 

"Przed otwarciem Wall Street" - nowy cykl spotkań online inwestorów oraz maklerów z TMS Brokers. 

  • Na webinarze maklerzy z TMS przedstawią sytuację rynkową tuż przed otwarciem giełdy w USA.  Skupią się na instrumentach, które chętnie są handlowane w trakcie sesji za oceanem, a więc indeksy: S&P500, NASDAQ100, Dow Jones, pary walutowe z dolarem amerykańskim oraz niektóre surowce z giełd w Chicago.
  • Eksperci wskażą również w jaki sposób  zmieniła się sytuacja na najciekawszych rynkach po pierwszej połowie sesji europejskiej oraz  odpowiedzą na pytanie czy tendencje zapoczątkowane w Europie, mają szanse kontynuacji w trakcie sesji na Wall Street.

 

Webinar obejrzysz jako live streaming w aplikacji mobilnej do tradingu lub na stronie nonstop.tms.pl. Możesz również użyć narzędzia ClickMeeting. Po zakończeniu transmisji, materiał video będzie cały czas dostępny zarówno w aplikacji, jak i w serwisie NonStop.

Wybierz bloki szkoleniowe, na które chcesz się zapisać:

Niniejszy materiał ma na celu promocję usług świadczonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776, NIP 526-27-59-131, kapitał zakładowy: 3,537,560 zł opłacony w całości. Dom Maklerski TMS Brokers posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. Inwestowanie na rynku instrumentów pochodnych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału, a straty mogą przewyższyć wpłacone środki pieniężne. Przed zawarciem transakcji upewnij się, że znasz zasady działania usługi oraz poziom ryzyka inwestycyjnego, jaki wiąże się z daną inwestycją.