X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Ustawienia wykresów

Każdy wykres zawiera menu preferencji, przyciski Szybkiego handlu, oś ceny oraz oś czasu.

Oś ceny zawiera kursy wymiany dla aktualnie używanej pary walutowej.

Oś czasu przedstawia daty i godziny zmian kursu.

Menu preferencji zawiera następujące opcje:

Przybliżenie – Oddalenie  

Służy do powiększania i zmniejszania widoku wykresu. Jest sześć poziomów przybliżenia i oddalenia. Funkcja dostępna również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wykres.

Szablon

Użytkownik może zapisać i wczytać konfigurację wykresu (kolory, wskaźniki, analizę liniową). Funkcja dostępna również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wykres.

Przedział czasowy

Można wybrać przedział czasowy – od 1 minuty (m1) do 1 miesiąca (M1). Funkcja dostępna również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wykres.

Typ wykresu  

Opcja wyboru typu wykresu. Dostępne są wykresy słupkowe, liniowe oraz świece. Funkcja dostępna również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wykres.

Przyciski Szybkiego handlu i wybór wolumenu  

Transakcje można wykonywać bezpośrednio na wykresie korzystając z regulacji wolumenu i przycisków Szybkiego handlu. Funkcja jest również dostępna w panelu MarketWatch po lewej oraz po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wykres.

Opcje wyświetlania

Wybór elementów wyświetlanych na wykresie. Można wyświetlić lub ukryć: Pozycje, Zlecenia, Linia ceny Bid, Linia ceny Ask, Siatka. Funkcja dostępna również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wykres.

Wstawianie wskaźnika  

Opcja naniesienia wskaźnika na wykres. Można wybrać spośród wskaźników takich, jak Trendy, Oscylatory, Zmienność, itd. Funkcja dostępna również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wykres.

Kolory

Opcje zmiany kolorów wykresu.

  • Tło
  • Pierwszy plan
  • Siatka
  • Kontur wzrostowych
  • Kontur spadkowych
  • Wypełnienie wzrostowych
  • Wypełnienie spadkowych

Funkcja dostępna również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wykres.

Lista obiektów

Użytkownik może sprawdzić listę wszystkich wskaźników i obiektów nałożonych na wykres. Każdy z nich można usunąć klikając przycisk X obok pozycji na liście. Funkcja dostępna również po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wykres. Po kliknięciu nazwy wskaźnika pojawią się opcje modyfikacji.

Pasek przewijania

Jedna z opcji przewijania wykresu. Może do tego również posłużyć wybór ikony kursora myszki pasku narzędzi analizy liniowej po prawej stronie, a następnie kliknięcie i przesuwanie kursorem po wykresie. Można również użyć koła przewijania w myszce.

Ustawianie odległości wykresu

Przesuwalny element służący do ustawienia odległości wykresu od osi cen.