X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Zlecenia rynkowe

Forex - Dom Maklerski TMS Brokers

Zlecenie rynkowe jest normalnym zleceniem wykonywanym po kliknięciu przycisku ‘Sprzedaj’ lub ‘Kup’. Otwieranie, zamykanie i modyfikacja zleceń rynkowych może odbywać się na różne sposoby.

Tworzenie nowego zlecenia rynkowego

Są dwa sposoby dokonywania zleceń rynkowych.

Szybki handel (Quick Trade)

Opcja Szybki handel jest najszybszą metodą dokonywania zleceń rynkowych. W zależności od ustawień, transakcja może być wykonana zaledwie dwoma kliknięciami.

 • Wybierz tryb Szybkiego handlu klikając na przycisk na pasku narzędzi (prawa górna część panelu).

    oznacza niedostępną opcję Szybkiego handlu.
    oznacza tryb podwójnego kliknięcia.
    oznacza tryb pojedynczego kliknięcia.
 • Wybierz symbol z listy Symbole lub Ulubione.
 • Kliknij przycisk Sell lub Buy.

Jeśli opcja Szybki handel jest niedostępna, po kliknięciu któregoś z tych przycisków spowoduje wywołanie okna ‘Utwórz zlecenie’, na którym można wprowadzić parametry transakcji. Więcej informacji poniżej.

Okno 'Utwórz zlecenie'

Opcja 'Utwórz zlecenie' to drugi sposób dokonywania zleceń rynkowych.

 • Otwórz okno ‘Utwórz zlecenie’ za pomocą jednego z przycisków. [zobacz ilustrację]
 • Wybierz symbol.
 • Określ wolumen.
 • Kliknij Buy lub Sell.

Modyfikacja otwartej pozycji

Można zmieniać parametry Stop Loss i Take Profit dla wszystkich otwartych pozycji.

 • Otwórz okno ‘Modyfikuj pozycję’ jednym z poniższych sposobów:
  • Kliknij dwukrotnie na pozycję.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na daną pozycję i wybierz opcję ‘Modyfikuj pozycję’..
  • Kliknij ikonę obok nazwy pozycji.
  • Kliknij dwukrotnie linię pozycji na wykresie.
   [zobacz ilustrację]
 • Zmień poziomy Stop Loss i Take Profit. Liczby pod SL i TP oznaczają ilość, jaką można zyskać lub stracić w relacji do obecnego stanu konta – wyrażone w pipsach i walucie bazowej.
 • Kliknij Zabezpiecz.

Trailing Stop

Zlecenia Trailing Stop-Loss służą do ochrony niezrealizowanych zysków z otwartych pozycji. Ich stosowanie pozwala rosnąć zyskom, przy jednoczesnej ochronie ich przed nieoczekiwaną zmianą cen na rynku.

Jeśli zmiana kursu następuje w pożądanym kierunku powiększając Twój zysk, poziom zlecenia ochronnego automatycznie przesuwa się, utrzymując określoną odległość od ceny rynkowej. Kiedy kurs odwróci się i zacznie zmieniać się na Twoją niekorzyść, poziom zlecenia nie będzie się już dostosowywać automatycznie, pozostając na ostatniej wartości sprzed zmiany kierunku ruchu kursu. Jeżeli zmiana ta okaże się trwała i cena cofnie się o ustawioną w zleceniu odległość, Trailing Stop zostanie zrealizowany chroniąc zyski przed dalszym ruchem ceny.

Aby złożyć zlecenie Trailing Stop należy kliknąć w symbol tarczy znajdujący się w oknie Pozycje po prawej stronie wiersza opisującego każdą otwartą pozycję na rachunku.

W zleceniu ustawiamy dwa parametry:

 • Trigger when gaining – parametr określający minimalny zysk w pipsach, po osiągnięciu którego zlecenie Trailing Stop zacznie chronić Twój zysk. Parametr określa czysty zysk z transakcji i uwzględnia odpowiednią cenę transakcyjną (bid dla zamknięcia pozycji długiej i ask dla krótkiej).
 • Trail for – parametr określający w pipsach i z uwzględnieniem spreadu maksymalną dopuszczalną zmianę ceny w niepożądanym kierunku. Dopóki rynek będzie się zmieniał na naszą korzyść , poziom zlecenia Trailing Stop będzie przesuwał się w tym kierunku, utrzymując określoną tym parametrem odległość od ceny.

Przykład 1:

Otworzyliśmy pozycję długą 100 000 EURPLN po  4,1945. Złożyliśmy, jak w powyższym okienku zlecenie Trailing Stop z następującymi parametrami : Trigger when gaining = 10 pipsów i Trail for = 20 pipsów.

Oznacza to, że zlecenie zostanie aktywowane, gdy cena rynkowa Bid osiągnie poziom 4,1955 (czyli pozycja będzie przynosić 10 pipsów zysku uwzględniając cenę transakcyjną dla tej pozycji - Bid). Jednocześnie cena w aktywowanym zleceniu Trailing Stop zostanie ustawiona na poziomie 4,1935 (cena rynkowa Bid pomniejszona o 20 pipsów).

Przykład 2:

Otworzyliśmy pozycję krótką na 100 000 EURUSD po cenie 1,3400. Złożyliśmy zlecenie Trailing Stop z następującymi parametrami : Trigger when gaining = 2 pipsy i Trail for = 10 pipsów.

Oznacza to, że zlecenie zostanie aktywowane, gdy cena rynkowa Ask osiągnie poziom 1,3398 (czyli pozycja będzie przynosić 2 pipsy zysku uwzględniając cenę transakcyjną dla tej pozycji - Ask). Jednocześnie cena w aktywowanym zleceniu Trailing Stop zostanie ustawiona na poziomie 1,3408 (10 pipsów powyżej 1,3398).

Obsługa zlecenia kroczącego ciąży na aplikacji posiadacza rachunku i w związku z tym Trailing Stop działa tylko i wyłącznie w czasie, gdy jesteś zalogowany do platformy cTrader. Po wyjściu z platformy, zapamiętany zostaje ostatni poziom zlecenia Stop, ale nie będzie ono już dostosowywać się do zmian kursu.

Zamykanie pozycji

Otwarte pozycje są zamykane automatycznie w momencie osiągnięcia poziomów Stop Loss i Take Profit. Można je również zamykać ręcznie.

Opcja Szybki handel (Quick Trade)

Za pomocą opcji Szybki handel można dokonać zamknięcia jednym lub dwoma kliknięciami. Nie można w ten sposób dokonać częściowego zamknięcia.

 • Wybierz tryb Szybkiego handlu klikając na przycisk na pasku narzędzi (prawa górna część panelu).
 • Kliknij stawkę wyświetlaną w kolumnie Zamknij.

Normalne i częściowe zamknięcie

Jeśli użytkownik nie chce posługiwać się opcją Szybkiego handlu lub chce dokonać częściowego zamknięcia pozycji, należy skorzystać z ekranu ‘Modyfikuj Zlecenie’.

 • Otwórz okno ‘Modyfikuj pozycję’ jednym z poniższych sposobów:
  • Kliknij dwukrotnie na pozycję.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na daną pozycję i wybierz opcję ‘Modyfikuj pozycję’.
  • Kliknij ikonę obok nazwy pozycji.
  • Kliknij dwukrotnie linię pozycji na wykresie.
  • Jeśli opcja Szybki handel jest nieaktywna , kliknij pozycję w kolumnie Zamknij.
   [zobacz ilustrację]
 •  Wybierz wolumen. Domyślnie wybrany jest całkowity wolumen dla pozycji.
 • Kliknij Close.

Szkolenia Forex, Szkolenia Giełdowe

forex | waluty online | kalendarz ekonomiczny