X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Zlecenia oczekujące

Forex - Dom Maklerski TMS Brokers

Zlecenia oczekujące oznaczają polecenia otwarcia pozycji,  gdy cena rynkowa osiągnie pożądaną wartość.

Rodzaje zleceń oczekujących

Różnica między Limit Order i Stop Order

Dokonując zleceń z limitem lub Stop Order wykonujemy polecenie kupna lub sprzedaży w przypadku, gdy obecnie używana para oddali się od aktualnej ceny lub osiągnie określoną stawkę.

Stop Order

W przypadku korzystania ze Stop Order, gdy cena rynkowa osiągnie z góry ustalony poziom, zlecenie rynkowe zostanie automatycznie wysłane przez platformę i wykonane po najlepszej dostępnej cenie. Z powodu różnicy czasowej między wysłaniem a dokonaniem zlecenia, czasem może dojść do transakcji po stawce lekko odbiegającej od podanej. Tego typu zlecenia używa się do Stop Loss i Take Profit.

Na przykład, jeśli chcesz sprzedać walutę obecnie dostępną po cenie 1.3000, dokonaj zlecenia sprzedaży po stawce 1.2900. Zostanie ono wykonane po najlepszej dostępnej cenie, gdy stawka osiągnie poziom 1.2900.

Zlecenia z limitem

W przypadku zleceń z limitem ustalana jest maksymalna lub minimalna cena kupna lub sprzedaży. Na przykład, jeśli chcesz sprzedać walutę dostępną obecnie po cenie 1.3000, możesz ustalić zlecenie z limitem na poziomie 1.3200. Będzie to gwarancja, że nie zejdzie się poniżej poziomu 1.3200, ale transakcja może odbyć się np. przy 1.3210.

Rodzaje zleceń

Buy Limit – Zlecenie otwarcia pozycji KUPNA po cenie niższej od ceny w momencie składania zlecenia.

Buy Stop - Zlecenie otwarcia pozycji KUPNA po cenie wyższej od ceny w momencie składania zlecenia.

Sell Limit - Zlecenie otwarcia pozycji SPRZEDAŻY po cenie wyższej od ceny w momencie składania zlecenia.

Sell Stop - Zlecenie otwarcia pozycji SPRZEDAŻY po cenie niższej od ceny w momencie składania zlecenia.

Składanie zlecenia oczekującego

Zlecenia z limitem i Stop Orders można składać w oknie ‘Utwórz zlecenie’. Zlecenia z limitem można też składać w panelu Market Watch.

Okno ‘Utwórz zlecenie’

Aby utworzyć zlecenie oczekujące

 • Przejdź do ekranu ‘Utwórz zlecenie’ [Zobacz ilustrację]
 • Z menu po lewej stronie wybierz rodzaj zlecenia do utworzenia.
 • Określ parametry zlecenia.
 • Kliknij Buy lub Sell.

Parametry zleceń oczekujących

Symbol – para walutowa

Cena – Ustal cenę, po której chcesz wykonać zlecenie.
Ważne: Zlecenia z limitem są dokonywane po dokładnej cenie podanej przez użytkownika, natomiast Stop Orders inicjują zamówienie, w którym cena może odbiegać od tej podanej.

Wolumen – Określa wielkość zlecenia.

Wygasa – W przypadku wprowadzenia daty i godziny wygaśnięcia zlecenie oczekujące zostanie anulowane, jeśli podana cena nie zostanie osiągnięta do tego momentu.

Stop Loss – Zlecenie zamknięcia pozycji po osiągnięciu określonej wcześniej straty. Podstawowe narzędzie zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Take Profit – Działa w podobny sposób, co Stop Loss, ale służy przede wszystkim do zabezpieczania zysków.

Wartości Stop Loss i Take Profit oznaczają ilość, jaką można zyskać lub stracić w relacji do obecnego stanu konta – wyrażone w pipsach i walucie bazowej.

Składanie zleceń z limitem przy pomocy opcji Szybki handel

Zlecenia z limitem można również składać z użyciem opcji Szybki handel. Aby tego dokonać, należy udostępnić opcję Szybki handel (pasek narzędzi w prawym górnym rogu) i wybrać stawkę dla opcji Sell Limit lub Buy Limit dla danego symbolu w panelu MarketWatch.

Modyfikacja zlecenia oczekującego

Można zmieniać poziomy stop loss, take profit, stawkę wejścia i datę wygaśnięcia dla wszystkich zleceń z limitem lub Stop Order.

Nie można dokonywać zmian w wolumenie zleceń oczekujących – w tym celu należy usunąć zlecenie i utworzyć nowe.

Aby dokonać zmian

 • Wybierz zakładkę Zlecenia.
 • Otwórz okno ‘Modyfikuj pozycję’ jednym z poniższych sposobów:
  • Kliknij dwukrotnie na pozycję.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na daną pozycję i wybierz opcję ‘Modyfikuj pozycję’.
  • Kliknij ikonę obok nazwy pozycji.
  • Kliknij dwukrotnie linię pozycji na wykresie
   [zobacz ilustrację]
 • Pojawi się okno z parametrami zlecenia – można wprowadzić zmiany.
 • Kliknij przycisk Modyfikuj, aby zastosować zmiany.

Anulowanie zlecenia oczekującego

W panelu TradeWatch

Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrane zlecenie i wybierz Usuń zlecenie

W oknie Modyfikuj zlecenie

Otwórz okno Modyfikuj zlecenie i kliknij Usuń.

Na wykresie

Kliknij X na linii zamówienia dla danego symbolu.

Szkolenia Forex, Szkolenia Giełdowe

forex | waluty online | kalendarz ekonomiczny