X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Analiza fundamentalna

Czym jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna polega na przewidywaniu przyszłych zmian kursów na podstawie szczegółowej obserwacji wydarzeń gospodarczych i politycznych. Analiza fundamentalna często określana jest również analizą danych makroekonomicznych, ponieważ jest spojrzeniem na pełen obraz wydarzeń na świecie.

Analiza fundamentalna jest istotna w inwestycjach na rynku Forex, ponieważ kursy par walutowych odzwierciedlają sytuację danych państw i ich gospodarek. Wzmacnianie lub osłabianie kursu waluty reprezentuje zbiorowe postrzeganie przez uczestników rynku atrakcyjności danej gospodarki względem gospodarek innych krajów.

 

Do czynników makroekonomicznych wpływających na kursy walut zaliczamy:

  • Różnice w poziomach stóp procentowych
  • Ważne dane ekonomiczne (jak wzrost gospodarczy i inflację)
  • Politykę fiskalną i pieniężną
  • Wydarzenia polityczne
  • Trendy i sentyment rynków kapitałowych

 

Nigdy nie ma pewności, które z wielu oddziałujących na kursy czynników będą miały decydujące znaczenie. Każdy z nich powinien być brany pod uwagę jako posiadający potencjalnie istotny wpływ na zmiany kursów, a ich ogół analizowany wspólnie powinien stworzyć obraz względnego popytu i podaży na daną walutę.