Analiza fundamentalna

Czym jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna polega na przewidywaniu przyszłych zmian kursów na podstawie szczegółowej obserwacji wydarzeń gospodarczych i politycznych. Analiza fundamentalna często określana jest również analizą danych makroekonomicznych, ponieważ jest spojrzeniem na pełen obraz wydarzeń na świecie.

Analiza fundamentalna jest istotna w inwestycjach na rynku Forex, ponieważ kursy par walutowych odzwierciedlają sytuację danych państw i ich gospodarek. Wzmacnianie lub osłabianie kursu waluty reprezentuje zbiorowe postrzeganie przez uczestników rynku atrakcyjności danej gospodarki względem gospodarek innych krajów.

 

Do czynników makroekonomicznych wpływających na kursy walut zaliczamy:

  • Różnice w poziomach stóp procentowych
  • Ważne dane ekonomiczne (jak wzrost gospodarczy i inflację)
  • Politykę fiskalną i pieniężną
  • Wydarzenia polityczne
  • Trendy i sentyment rynków kapitałowych

 

Nigdy nie ma pewności, które z wielu oddziałujących na kursy czynników będą miały decydujące znaczenie. Każdy z nich powinien być brany pod uwagę jako posiadający potencjalnie istotny wpływ na zmiany kursów, a ich ogół analizowany wspólnie powinien stworzyć obraz względnego popytu i podaży na daną walutę.



Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.