X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

[E] Panel Wyników: AKTYWNE Okazje Handlowe

Zakładka Aktywne Okazje Handlowe jest zawsze zaznaczona i otwarta po zalogowaniu do usługi. Stopniowo zapełnia się najnowszymi wynikami wyszukiwania wskazanego w Panelu Wyszukiwania (C), które pasują do kategorii wybranych w Filtrze Wyników (D).

Aktywne okazje handlowe oznaczają formacje, w których nadal istnieje możliwość transakcji. Oznacza to, iż cena nie odbiega od spodziewanego kierunku i celu, a formacja nie została jeszcze ukończona lub nie osiągnęła celu. Gdy tylko to się zmieni, wynik przenoszony jest do zakładki ‘Wygasłe Okazje Handlowe’ (patrz niżej).

Jeśli nie ma podglądu zawartości zakładki, należy na nią kliknąć.

 

Domyślnie zaznaczony i podświetlony na zielono jest pierwszy wynik.

W celu uzyskania większej przejrzystości, po najechaniu kursorem myszki wyniki są podświetlane na żółto. Kliknięcie formacji zaznaczonego wyniku spowoduje wyświetlenie go, a wynik zostanie podświetlony na zielono.

Informacje dostępne w Panelu Wyników dla Aktywnych Okazji Handlowych zawierają:

  • giełda,
  • symbol,
  • kierunek formacji,
  • odstęp czasowy dla wykresu słupkowego,
  • nazwa formacji,
  • godzina rozpoznania formacji,
  • długość formacji (słupki/świeczki),
  • całkowita jakość przypisana wzorowi (średnia arytmetyczna różnych wskaźników),
  • rodzaj formacji (powstająca, skończona, wybicie, zbliżenie),
  • wiek (wyrażony w świeczkach czas od momentu rozpoznania formacji).

 

Ta lista jest ułożona wg wieku wyrażonego w świecach, tj. liczby świec/słupków powstałych od momentu rozpoznania formacji. Taka metoda sortowania oznacza, iż starsze formacje (np. 1-dniowe albo 4-godzinne) będą przesuwać się w dół listy wolniej od tych istniejących krócej (np. 15- czy 30-minutowych). Dzięki temu użytkownik ma pewność, że “najmłodsze” formacje będą wyświetlane jako pierwsze.

(Rozdział 4: “Powstające i zakończone wyniki” zawiera dokładne wyjaśnienia o różnicy pomiędzy powstającymi a zakończonymi formacjami.)