Kalendarium 25 - 29 IX

22-09-2023 15:43
Zgodnie z oczekiwaniami amerykański FOMC nie zmienił w środę wysokości stop procentowych pozostawiając je jednogłośnie na najwyższym od 2001 roku poziomie 5,25-5,5 proc. W wydanym komunikacie podkreślono, że przyrost zatrudnienia w USA pozostaje silny, a tempo inflacji podwyższone. Powtórzono zastrzeżenie, że dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej może być wskazane. W opublikowanym po zakończeniu posiedzenia materiale znalazła się m.in. informacja o tym, że 12 z 19 członków FOMC oczekuje jeszcze jednej podwyżki stóp w tym roku, a w przyszłym roku oczekiwane są obniżki jedynie o 50 pb w porównaniu do 100 pb prognozowanych na czerwcowym posiedzeniu.

Rentowności 10-letnich i 2-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych zaliczyły w tym tygodniu swe 16-letnie maksima

W czwartek stopy procentowe podniosły banki centralne Szwecji, Norwegii i Turcji, a zaskoczyły brakiem podwyżek banki centralne Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Roczna dynamika PPI w Niemczech spadła w sierpniu br. do poziomu -12,6 proc. To najniższa dynamika roczna tego wskaźnika od przynajmniej 1977 roku.

Produkcja przemysłowa w Polsce była w sierpniu br. niższa niż rok wcześniej o 2 proc. Roczna dynamika PPI w Polsce spadła w sierpniu br. do poziomu -2,8 proc. Nastroje konsumentów w Polsce wzrosły we wrześniu br. 11-ty miesiąc z rzędu osiągając najwyższy poziom od października 2021. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce było w sierpniu br. na poziomie sprzed roku, a roczna dynamika płac wyniosła 11,9 proc. Sprzedaż detaliczna w Polsce była w sierpniu br. niższa realnie niż rok wcześniej o 2,7 proc. To 4-ty z rzędu miesiąc wzrostu rocznej realnej dynamiki sprzedaży detalicznej w naszym kraju. Roczna dynamika produkcji budowlano-montażowej w Polsce wyniosła w sierpniu 3,5 proc. To najwyższa dynamika od pół roku.

Kurs euro względem szwedzkiej korony od ponad 30 lat przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu wzrostowego. Równocześnie od 2012 roku kurs EUR/SEK przebywa w obrębie kanału trendu wzrostowego niższego rzędu. Od listopada 2021 kurs EUR/SEK rośnie w obrębie kanału trendu wzrostowego jeszcze niższego rzędu. Zakładając, że ta trwająca w różnych skalach czasowych zwyżka kulminować będzie przy górnych ograniczenia wspomnianych 3 kanałów trendów wzrostowych, można spekulować, że kurs EUR/SEK, który w tym tygodniu ustanowił swój nowy historyczny rekord, ma przed sobą jeszcze zauważalny potencjał wzrostowy.

Kurs kontraktów na cukier na ICE wyłamał się w górę z 11-letniej formacji "podwójnego dna" i zdaje się zmierzać w średnim terminie w kierunku górnego ograniczenie kanału trendu wzrostowego, w obrębie którego przebywa od ponad 3 lat.

 

Poniedziałek, 25 września 2023

 •  08:30 Węgry  Wynagrodzenia (r/r)
 •  10:00 Niemcy  Indeks instytutu Ifo
 •  10:00 Polska  Stopa bezrobocia
 •  12:00 Wlk. Brytania  Sprzedaż detaliczna wg CBI
 •  15:00 Strefa Euro  Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
 •  16:30 USA  Indeks Dallas Fed dla przemysłu 

Wtorek, 26 września 2023

 •  00:00 USA  Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
 •  08:00 Szwecja  Inflacja PPI (r/r)
 •  14:00 Węgry  Decyzja ws. stóp procentowych
 •  15:00 USA  Indeksy cen domów S&P/Case-Shiller
 •  15:00 USA  Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m)
 •  16:00 USA  Sprzedaż nowych domów
 •  16:00 USA  Indeks Fed z Richmond
 •  16:00 USA  Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
 •  19:30 USA  Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
 •  22:40 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API
 • Zmiana zapasów ropy wg API

Środa, 27 września 2023

 •  ?Czechy  Decyzja CNB ws. stóp procentowych
 •  01:50 Japonia  Protokół z posiedzenia BoJ
 •  03:30 Australia  Inflacja CPI (r/r)
 •  08:00 Norwegia  Stopa bezrobocia s.a.
 •  08:00 Szwecja  Bilans handlu zagranicznego (SEK)
 •  08:00 Niemcy  Indeks zaufania konsumentów - GfK
 •  08:45 Francja  Indeks zaufania konsumentów
 •  09:00 Słowacja  Inflacja producencka
 •  09:00 Szwecja  Indeks zaufania konsumentów
 •  09:00 Szwecja  Indeks zaufania w przemyśle
 •  10:00 Strefa Euro  Podaż pieniądza M3 (r/r)
 •  13:00 USA  Wnioski o kredyt hipoteczny
 •  14:30 USA  Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (m/m)
 •  14:30 USA  Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (m/m)
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów paliw

Czwartek, 28 września 2023

 •  Czechy - Dzień Czeskiej Państwowości - dzień wolny
 •  03:30 Australia  Sprzedaż detaliczna (m/m)
 •  08:00 Norwegia  Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m)
 •  08:30 Węgry  Inflacja producencka
 •  09:00 Hiszpania  Inflacja konsumencka wst.
 •  09:00 Hiszpania  Sprzedaż detaliczna (r/r)
 •  09:00 Polska  Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC
 •  11:00 Włochy  Inflacja producencka
 •  11:00 Strefa Euro Koniunktura gospodarcza
 •  14:00 Niemcy  Inflacja konsumencka wst.
 •  14:30 USA  Produkt Krajowy Brutto fin.
 •  14:30 USA  Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
 •  15:00 USA  Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Austan Goolsbee)
 •  16:00 USA  Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m)
 •  16:30 USA  Tygodniowa zmiana zapasów gazu
 •  17:00 USA  Indeks Kansas City Fed dla przemysłu
 •  19:00 USA  Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lisa Cook)
 •  22:00 USA  Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)

  

Piątek, 29 września 2023

 • Chiny - Święto Połowy Jesieni - dzień wolny
 •  01:30 Japonia  Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r)
 •  01:30 Japonia  Stopa bezrobocia
 •  01:50 Japonia  Produkcja przemysłowa wst.
 •  01:50 Japonia  Sprzedaż detaliczna (r/r)
 •  03:30 Australia  Kredyty dla sektora prywatnego (m/m)
 •  03:45 Chiny  Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin.
 •  03:45 Chiny  Indeks Caixin PMI dla usług
 •  07:00 Japonia  Indeks zaufania konsumentów
 •  08:00 Szwecja  Wyniki sprzedaży detalicznej
 •  08:00 Wlk. Brytania  Produkt Krajowy Brutto fin.
 •  08:00 Niemcy  Sprzedaż detaliczna
 •  08:00 Wlk. Brytania  Saldo rachunku bieżącego (GPB)
 •  08:30 Węgry  Stopa bezrobocia
 •  08:45 Francja  Inflacja konsumencka wst.
 •  08:45 Francja  Inflacja producencka
 •  08:45 Francja  Wydatki konsumentów (m/m)
 •  09:00 Czechy  Produkt Krajowy Brutto fin.
 •  09:00 Szwajcaria  Indeks instytutu KOF
 •  09:00 Turcja  Bilans handlu zagranicznego (USD)
 •  09:00 Polska  Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC
 •  09:40 Strefa Euro  Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
 •  09:55 Niemcy  Stopa bezrobocia s.a.
 •  10:00 Polska  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst.
 •  10:30 Wlk. Brytania  Podaż pieniądza M4 (m/m)
 •  10:30 Wlk. Brytania  Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny
 •  11:00 Włochy  Inflacja konsumencka wst.
 •  11:00 Strefa Euro  Inflacja konsumencka wst.
 •  14:00 Chile  Produkcja przemysłowa (r/r)
 •  14:00 Chile  Stopa bezrobocia
 •  14:00 Polska  Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR)
 •  14:30 USA  Raport nt. wydatków Amerykanów
 •  14:30 USA  Dochody Amerykanów (m/m)
 •  14:30 USA  Saldo obrotów towarowych (USD)
 •  14:30 Kanada  Miesięczny PKB (m/m)
 •  15:45 USA  Indeks Chicago PMI
 •  16:00 USA Raport Uniwersytetu Michigan fin.
 •  18:45 USA  Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
 •  19:00 USA  Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.