Doradztwo walutowe dla firm

Wymiana walutowa z zagranicą, kontrakty denominowane w walutach obcych, kredyty dewizowe  to podstawowe źródła ryzyka kursowego w przedsiębiorstwie.  Dla wielu przedsiębiorstw są także obszarem powstawania  kosztów,  na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu.

Okazuje się jednak, że przedsiębiorstwo może skutecznie zabezpieczyć się przed zmiennością rynku walutowego, może uniezależnić swój wynik od ruchów  kursów walut, może wykonywać transakcje wymiany po najlepszych kursach – to wszystko przy współpracy z DM TMS Brokers.

 

Obszary współpracy

Doradcy TMS Brokers mogą Państwu pomóc w:

  1. Wskazaniu najdogodniejszy poziomów do wymiany walut
  2. Optymalizacji kosztów walutowej współpracy z Bankiem
  3. Zabezpieczeniu przyszłych płatności  przed ryzykiem walutowym
  4. Audycie walutowym i  strategiach zarządzania ryzykiem
  5. Wycenie instrumentów finansowych

Najdogodniejsze poziomy do wymiany walutowej

Przedsiębiorcy, dyrektorzy finansowy, właściciele, niejednokrotnie poświęcają znaczną część swojego dnia pracy na obserwowanie notowań walut i  zastanawianiu się kiedy dokonać transakcji. Z drugiej strony nierzadko zdarza się,  że moment do zakupu waluty przedsiębiorcy wybierają przypadkowo, niemal zupełnie losowo. Zarówno tym z Państwa którzy należą do jednej jak i drugiej grupy TMS Brokers pomoże wybrać najdogodniejszy moment do wymiany walut w perspektywie dziennej, tygodniowej czy miesięcznej.

 

Optymalizacja kosztów walutowej współpracy z bankiem

Cały czas wielu przedsiębiorców zapytanych o miesięczne koszty walutowej współpracy z bankiem nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Tym czasem koszty te znajdują się choćby w spreadzie,  marży na transakcjach spotowych, punktach swapowych na transakcjach terminowych. Doradcy TMS Brokers  pomogą w  obniżeniu tych kosztów  jak i utrzymaniu ich na rozsądnym poziomie.Optymalizacja kosztów walutowej współpracy z bankiem.

 

Zabezpieczenie płatności przed ryzykiem kursowym

Doradcy TMS Brokers pomogą Państwu wybrać i wycenić najbardziej dogodny instrument zabezpieczający pozycję walutową przedsiębiorstwa przed ryzykiem kursowym.

Dostosujemy zabezpieczenie do  marżowości kontraktu, terminów płatności,  sposobów rozliczeń, sytuacji płynnościowej przedsiębiorstwa. Zweryfikujemy także koszt zrobienia transakcji w kilku bankach.

 

Audyt  walutowy i strategie zabezpieczające

Jakie są miesięczne koszty  Firmy na transakcjach walutowych? Jak wysokie Firma ma marże na transakcjach spotowych czy forward? O ile można je obniżyć? Czy poziomy po których Firma robi transakcje są optymalne? Na te pytania odpowiemy Państwu po przeprowadzaniu audytu walutowego, czyli weryfikacji kosztów ponoszonych na transakcjach walutowych.

 

Wycena instrumentów finansowych

Nasze wyceny opieramy  o akceptowany przez wszystkich audytorów system Bloomberg dostarczający Państwu rynkowej – bezmarżowej wyceny instrumentów. 

 

Kontakt dla osób zainteresowanych usługami doradztwa:

Katarzyna Bańka
Head of Institutional and Strategic Client Relations
Tel. 785 340 604
E-mail: kb@tms.plPowiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.