Rozpocznij świadome inwestowanie

Rozpocznij świadome inwestowanie
Pojęcia na wagę pieniądza

Opanowanie kilku podstawowych terminów w dużej mierze ułatwi Ci inwestowanie, w tym rozumienie rynku finansowego i rozpoczęcie własnej przygody z inwestycjami. Zrób pierwszy krok w kierunku pomnażania swoich oszczędności.

Jak to funkcjonuje?

Rynki a instrumenty

Przedmiotem inwestycji mogą być instrumenty giełdowe (akcje firm, indeksy giełdowe), surowce (np. ropa naftowa), waluty (np. dolar, euro, ale też złoto, srebro), towary (np. kakao czy pszenica), czyli różne rynki. W zależności od tego na jakie inwestycje się zdecydujesz, możesz wybrać sposób inwestowania, czyli instrument finansowy (np. kontrakty CFD, futures, itp.).

Depozyt zabezpieczający

Aby móc przeprowadzić zaplanowane inwestycje, niezbędna jest wpłata depozytu zabezpieczającego, czyli odpowiednio wyliczonego ułamka kwoty transakcji. Jej wysokość uzależniona jest od wybranego instrumentu finansowego. W przypadku kontraktów CFD wymagana wartość jest dużo niższa niż w przypadku kontraktów futures.

Instrumenty pochodne

Jest to typ instrumentów finansowych, który odzwierciedla cenę instrumentu bazowego, np. akcji czy wysokość stóp procentowych. Umożliwia to inwestowanie z wykorzystaniem ruchów cen instrumentów bazowych bez konieczności ich fizycznego posiadania. Obecnie na popularności zyskują kontrakty CFD.

Kontrakt a punkt kwotowań

Kontrakt (lot) to podstawowa jednostka transakcyjna rynku, np. na giełdzie jest to 100 akcji (rachunek TMS Trader i TMS Connect) a na rynku forex (walut) - 100000 jednostek pieniężnych waluty bazowej. Z kolei punkt kwotowań (pips) to najmniejsza wartość o jaką może nastąpić zmiana ceny danego instrumentu.

Podstawowe pojęcia inwestycyjne

Dźwignia finansowa (lewar)

Dźwignia finansowa pozwala na zwielokrotnienie rozmiaru pozycji, którą kontrolujesz przy danym poziomie kapitału inwestycyjnego. Dzięki niej możesz szybko pomnożyć swój wkład finansowy, pamiętając jednak, że tym samym zwiększasz ryzyko inwestycyjne. Stosowanie dźwigni finansowej nie jest obligatoryjne, nawet jeśli proponuje ją broker.


Przykład: Kupując u jubilera złoto warte 10 000 zł musimy zapłacić za nie całą kwotę. Inwestując w kontrakt CFD na złoto wystarczy nam 3% depozytu zabezpieczającego, czyli 300 zł. Wprawdzie nie stajemy się właścicielem złota, ale jesteśmy stroną transakcji kontraktu CFD. Gdy wartość złota zmieni się o 1%, czyli o 100 zł, to o tyle zmieni się nasz kapitał. Zmiana o 100 zł przy zainwestowanym kapitale 300 zł oznaczałaby 33% zysku lub straty, mimo że cena złota zmieniła się tylko o 1%. To oznacza dźwignię 33/1.


Krótka sprzedaż

Zarabiać można nie tylko na wzrostach, ale też na spadkach kursu. Jeżeli przewidujesz wzrost wartości danego aktywa, otwierasz pozycję długą, czyli kupujesz, jeśli jego spadek - zajmujesz pozycję krótką, czyli sprzedajesz.


Przykład: Uznajesz, że ceny ropy na światowych rynkach będą spadać, co bezpośrednio wpłynie na ceny akcji PKN Orlen. Oczekujesz mocnego spadku kursu akcji. Bieżąca cena rynkowa wynosi 39 zł. Składasz zlecenie sprzedaży 10 CFD. Jeśli kurs spadnie, Twoja pozycja zacznie przynosić zyski, które będziesz mógł zrealizować poprzez zamknięcie pozycji.