X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

[B] Formacja

Wykres cenowy, kluczowy poziom oraz formacja wyświetlane w tym panelu przedstawiają wynik zaznaczony w panelu wyników (E)

 

 

Następujące informacje są widoczne w obszarze Formacji (B):

Data i godzina rozpoznania formacji jest podświetlona w szarej ramce (30/1 12:30). Wyświetlane są utworzone formacje, a pozioma linia przedstawia przewidywany poziom. Kolor linii wskazuje spodziewany kierunek zmiany (zielony=w górę, czerwony=w dół), dodatkowo zaznaczony strzałką.

Kolumny po prawej stronie zawierają dodatkowe informacje o wykresie takie, jak kierunek, rodzaj formacji, określony czas, jakość (różne czynniki) i przewidywana cena (dla utworzonych formacji). Więcej informacji w podpunkcie poświęconym panelowi wyników E.