Rynek & Raporty

Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-08-07 15:10
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Pierwszy tydzień sierpnia to kontynuacja pozytywnych nastrojów na rynkach. Indeksy giełdowe wyraźnie się podniosły, drożały surowce, m.in. kontynuowany był rajd cen metali szlachetnych, ale drożała też ropa. W takim środowisku dolar pozostaje słaby, ale jego lipcowa wyprzedaż nie została pogłębiona. W tym tygodniu uwaga może przenieść się na kwestie polityczne i geopolityczne, m.in. spór amerykańsko – chiński dotyczący działalności firm technologicznych z Państwa Środka. Nie zabraknie jednak również pierwszoplanowych danych makro.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-07-31 16:05
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Anty-dolarowe nastroje premiują aktywa ryzykowne od walut, przez giełdy po surowce. Rynek zapewniony o trwałości taniego finansowania odsuwa na bok czynniki ryzyka związane z ryzykiem, jeśli ich konsekwencją będzie dodatkowe wsparcie monetarno-fiskalne. Dane makro są dalekim tłem, gdzie dobre dane są dobre, a złe rodzą podstawy do oczekiwania zwiększenia stymulacji.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-07-24 15:29
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Pomimo że pandemia ponownie uderza w USA i zagraża ożywieniu gospodarczemu, rynki pozostają niewzruszone, gdyż inwestorzy pokładają nadzieję w ochronną rolę polityki fiskalnej i monetarnej. Dowody wzrostu wątpliwości konsumentów i biznesu oraz napięcia geopolityczne na linii USA-Chiny będą tłem dla wakacyjnych notowań, przejściowo przerywając rajd ryzyka.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia: 20-26 VII
2020-07-17 15:08
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia: 20-26 VII
Nadzieje na szybkie opracowanie szczepionki i pozytywne sygnały z gospodarek przyćmiewają strach przed pandemią i ponownym zamrażaniem gospodarek. Na froncie danych makro najważniejszymi publikacjami nadchodzących dni będą:
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-07-10 16:02
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Zawężenie zmienności na rynku walutowym i akcji podkreśla spłycenie wakacyjnego handlu, ale też wysoką niepewność inwestorów dotyczącą dalszego kierunku. Jakkolwiek jest chęć do utrzymywania pozytywnego trendu, pogarszający się obraz pandemii, przeszkody dla ekspansji fiskalnej i zmienne dane makro osłabiają pewność siebie inwestorów. W najbliższych dniach uwaga skupi się na indeksach nastrojów i danych z rynku pracy.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-07-03 14:49
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Przekaz płynący z danych makro jak na razie pozostaje optymistyczny i sugeruje szybsze niż się spodziewano tempo odbicia ożywienia. Ale niepokojące statystyki zachorowań w USA podsycają wątpliwości czy aktywa ryzykowne mogą bezstresowo piąć się w górę. Narastająca niepewność przynajmniej przejściowo może stać się hamulcowym dla rajdu ryzyka. W następnym tygodniu jest niewiele publikacji pierwszego kalibru z największą uwagę na najnowsze dane z rynku pracy USA.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-06-26 16:30
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Rynki znalazły się w stanie zawieszenia, a inwestorzy nie mają przekonania do żadnego kierunku. Coraz więcej wątpliwości narasta wokół nadziei na szybsze odbicie ożywienia gospodarczego, gdy uwagę skupia rosnąca liczba przypadków zachorowań na COVID-19 w USA. Napływające dane raczej nie będą w stanie poprawić nastrojów, podczas gdy gotowość banków centralnych i rządów do działania ogranicza potencjał spadków. Tworzy się środowisko dla rwanych reakcji na pojedyncze informacje z dodatkowym wpływem zamknięcia kwartału i skróconego tygodnia w USA.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-06-19 14:26
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Na rynkach ścierają się tematy odbicia ożywienia z obawami o drugą falę zachorowań, co utrzymuje ceny aktywów w nerwowym zawieszeniu. Mimo to zanika chęć inwestorów do bagatelizowania zagrożeń związanych z wirusem, jak tylko silniej zaakcentowane zostaną sygnały odbicia wskaźników makro. W kolejnych dniach testem nastrojów będą odczyty PMI z Europy i USA.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia: 15-19 VI
2020-06-12 10:50
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia: 15-19 VI
Wykupione i rozgrzane do czerwoności technologiczną hossą rynki akcji przeżyły w ostatnich dniach brutalne i bolesne zderzenie z rzeczywistością. Nie oznacza to jednak, że za kilka dni inwestorzy ponownie będą dostrzegać jedynie pozytywne informacje. Najbliższy tydzień może w tym świetle okazać się niezwykle istotny.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-06-05 16:43
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Ponowne otwieranie gospodarek i oczekiwania szybszego odbicia gospodarczego pozostają dominującą siłą dla rynku i przyćmiewającą czynniki ryzyka związane z protestami USA, koronawirusem i napięciami geopolitycznymi. Apetyt na ryzyko wyprzedza sygnały płynące z danych makro, ale póki rajd na rynku akcji i osłabienie USD utrzymują wysokie tempo, nic nie może ich zatrzymać. Tylko czas pokaże, na ile starczy paliwa do optymizmu, gdyż nadchodzące publikacje danych nie powinny przeszkadzać.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-05-29 15:21
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
W ostatnich dniach inwestorzy zdecydowali się silniej dyskontować perspektywy odbicia gospodarczego po okresie zastoju wywołanego pandemią koronawirusa. Jednak wzmacnianie apetytu na ryzyko nie przychodzi łatwo w obliczu narastających napięć na linii USA-Chiny. Rynki mogą teraz być bardziej wrażliwe na negatywne impulsy. Dane makro będą przypominać, jak wielkie szkody wyrządził kryzys zdrowotny.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-05-22 16:04
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Dane makro pozostają użyteczne pod kątem oceny skali zniszczeń w globalnej gospodarce, jak również wskaźniki nastrojów konsumentów i biznesu pozwalają określić tempo odbudowy. Jednak ryzyka geopolityczne są nowym zagrożeniem dla optymistycznych wycen rynkowych. Eskalacja konfliktu USA-Chiny może przyćmić pozytywny wpływ postępów w odmrażaniu gospodarek. Stąd w najbliższych dniach kalendarz publikacji nie będzie głównym katalizatorem zmienności.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-05-15 15:18
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Wiele dobrego jest już ujęte w wycenach ryzykownych aktywów w nadziei na powrót ożywienia wraz z otwieraniem gospodarek i przy wsparciu polityki fiskalnej i monetarnej. Ale ryzyka drugiej fali zachorowań zaczynają się wzmacniać, a niepewności dostarcza także prezydent Trump zaostrzający retorykę względem Chin. Wskaźniki wyprzedzające koniunktury, jak PMI, będą najważniejszymi odczytami nadchodzących dni.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-05-08 15:32
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Nastroje na rynkach pozostają kruche i łatwe na złamanie, ale dominuje chęć do szukania pozytywów w docierających danych, co sprzyja umacnianiu rajdu ryzyka. Przerywnikiem pozostają fatalne dane makro, które przypominają o skali recesji. Mimo to inwestorzy zakładają, że załamanie aktywności gospodarczej będzie przejściowe, choć tempo i timing odbudowy pozostają niepewne. W przyszłym tygodniu dane o PKB za I kw. podsumują skutki pierwszego uderzenia pandemii.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-04-30 16:10
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Doniesienia o postępach w testach leków na koronawirusa podsycają nadzieje na szybsze poluzowanie zakazów poruszania się. Jednocześnie inwestorzy muszą się zmierzyć z falą kwietniowych danych pokazującą skalę zniszczeń w realnej gospodarce. Szczególnie raporty z rynku pracy będą pomocne w określeniu skali wpływu lockdownu na obniżenie konsumpcji. Otrzymamy też aktualizację stanowiska RBA, BoE i Norges Banku.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-04-24 16:00
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Na rynku trwa dyskusja, na ile odreagowanie marcowej przeceny ryzykownych aktywów może być trwałe, kiedy dane makro zaczynają coraz mocniej uświadamiać, z jak poważnym kryzysem mamy do czynienia. Wątpliwości zagrażają nastrojom rynkowym. Być może czołowe banki centralne (BoJ, Fed, EBC) będą musiały kolejny raz dowieść, że są przygotowane na wszystko.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-04-17 13:38
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Ryzykowne aktywa szukają punktu zaczepienia w planach restartu głównych gospodarek Europy i USA, a także starają się gonić każdy strzępek pozytywnych informacji w temacie walki z wirusem. Jednocześnie napływające dane makro sygnalizują ogromną skalę załamania gospodarczego, co zakłóca budowany optymizm. W tym burzliwym okresie wrażliwość na rozczarowania w danych pozostaje wysoka. W kolejnych dniach indeksy PMI powiedzą więcej o skali zniszczeń.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-04-03 15:06
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
COVID-19 wciąż się rozprzestrzenia z Nowym Jorkiem będącym epicentrum kryzysu. Perspektywy przedłużenia lockdownu w czołowych krajach Europy i USA wzmacniają niepewność o ścieżkę wzrostu gospodarczego. Ekspansja monetarna poprawiła płynność na rynkach, ale rajdy ryzyka są bardziej przerywnikiem niż zapowiedzą trwalszego odbicia. Podtrzymujemy defensywne nastawienie, mając też na uwadze, że najgorsze w danych dopiero nadejdzie.
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-03-27 15:34
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Rajd ulgi zawitał na rynki finansowe z pomocą interwencji banków centralnych, ale perspektywy dla globalnej gospodarki pozostają nieoptymistyczne. Ponieważ nie można jeszcze wyznaczyć szczytu ekspansji koronawirusa w Europie i USA, niewiadomą pozostaje moment restartu aktywności gospodarczej. Kryzys uderza w nastroje i finanse firm oraz gospodarstw domowych, czego coraz więcej dowodów będzie widać w napływających danych (PMI/ISM, nastroje konsumentów, dane z rynku pracy).
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
2020-03-20 15:23
Tygodniowe
Przegląd wydarzeń następnego tygodnia
Dane makro stały się drugorzędne, gdyż historyczne odczyty nie znaczą już nic, a bieżące badania nastrojów są niezaskakująco fatalne. W konsekwencji inwestorzy będą wypatrywać posunięć rządów w walce z wirusem i oceniać środki zaradcze łagodzące szkody wynikające z zastopowania funkcjonowania gospodarek.