Rynek & Raporty

Raport miesięczny FX: kwiecień 2020
2020-05-07 11:54
Miesięczne
Raport miesięczny FX: kwiecień 2020
Po burzy przychodzi uspokojenie i szacowanie zniszczeń. Opanowanie paniki na rynkach finansowych przyszło jeszcze w marcu, a kolejne tygodnie przebiegają na akceptacji gwałtownego pogorszenia danych makroekonomicznych, choć przy jednoczesnej odbudowie optymizmu, że aktywność gospodarcza będzie mogła zostać stopniowo wznawiana. Brak złych wieści z frontu walki z koronawirusem wystarcza, by próbować zasiać apetyt na ryzyko. Ale nastroje pozostają kruche przy defensywnym pozycjonowaniu.
Raport miesięczny FX: kwiecień 2020
2020-05-06 11:10
Miesięczne
Raport miesięczny FX: kwiecień 2020
Po burzy przychodzi uspokojenie i szacowanie zniszczeń. Opanowanie paniki na rynkach finansowych przyszło jeszcze w marcu, a kolejne tygodnie przebiegają na akceptacji gwałtownego pogorszenia danych makroekonomicznych, choć przy jednoczesnej odbudowie optymizmu, że aktywność gospodarcza będzie mogła zostać stopniowo wznawiana. Brak złych wieści z frontu walki z koronawirusem wystarcza, by próbować zasiać apetyt na ryzyko. Ale nastroje pozostają kruche przy defensywnym pozycjonowaniu.
Raport miesięczny FX: kwiecień 2020
2020-04-30 11:24
Miesięczne
Raport miesięczny FX: kwiecień 2020
Po burzy przychodzi uspokojenie i szacowanie zniszczeń. Opanowanie paniki na rynkach finansowych przyszło jeszcze w marcu, a kolejne tygodnie przebiegają na akceptacji gwałtownego pogorszenia danych makroekonomicznych, choć przy jednoczesnej odbudowie optymizmu, że aktywność gospodarcza będzie mogła zostać stopniowo wznawiana. Brak złych wieści z frontu walki z koronawirusem wystarcza, by próbować zasiać apetyt na ryzyko. Ale nastroje pozostają kruche przy defensywnym pozycjonowaniu.
Raport miesięczny FX: kwiecień 2020
2020-04-29 15:36
Miesięczne
Raport miesięczny FX: kwiecień 2020
Po burzy przychodzi uspokojenie i szacowanie zniszczeń. Opanowanie paniki na rynkach finansowych przyszło jeszcze w marcu, a kolejne tygodnie przebiegają na akceptacji gwałtownego pogorszenia danych makroekonomicznych, choć przy jednoczesnej odbudowie optymizmu, że aktywność gospodarcza będzie mogła zostać stopniowo wznawiana. Brak złych wieści z frontu walki z koronawirusem wystarcza, by próbować zasiać apetyt na ryzyko. Ale nastroje pozostają kruche przy defensywnym pozycjonowaniu.
Raport miesięczny FX: marzec 2020
2020-04-03 12:58
Miesięczne
Raport miesięczny FX: marzec 2020
Postępująca światowa recesja w szybkim tempie przyćmiewa Globalny Kryzys Finansowy z lat 2007-2009. Nagłe załamanie aktywności gospodarczej uniwersalnie dotyka wszystkie gospodarki przy braku jak dotychczas skutecznego rozwiązania mogącego zastopować pandemię. Wdrażane działania monetarne i fiskalne na niespotykaną dotąd skalę pomagają tylko łagodzić skutki wojny z niewidzialnym wrogiem i same nie mogą stać się impulsem do zwrotu w trendach rynkowych. Rynki osiągną dno, dopiero gdy znajdzie się medyczne rozwiązanie.
Raport miesięczny FX: marzec 2020
2020-04-02 13:39
Miesięczne
Raport miesięczny FX: marzec 2020
Postępująca światowa recesja w szybkim tempie przyćmiewa Globalny Kryzys Finansowy z lat 2007-2009. Nagłe załamanie aktywności gospodarczej uniwersalnie dotyka wszystkie gospodarki przy braku jak dotychczas skutecznego rozwiązania mogącego zastopować pandemię. Wdrażane działania monetarne i fiskalne na niespotykaną dotąd skalę pomagają tylko łagodzić skutki wojny z niewidzialnym wrogiem i same nie mogą stać się impulsem do zwrotu w trendach rynkowych. Rynki osiągną dno, dopiero gdy znajdzie się medyczne rozwiązanie.
Raport miesięczny FX: marzec 2020
2020-04-01 11:30
Miesięczne
Raport miesięczny FX: marzec 2020
Postępująca światowa recesja w szybkim tempie przyćmiewa Globalny Kryzys Finansowy z lat 2007-2009. Nagłe załamanie aktywności gospodarczej uniwersalnie dotyka wszystkie gospodarki przy braku jak dotychczas skutecznego rozwiązania mogącego zastopować pandemię. Wdrażane działania monetarne i fiskalne na niespotykaną dotąd skalę pomagają tylko łagodzić skutki wojny z niewidzialnym wrogiem i same nie mogą stać się impulsem do zwrotu w trendach rynkowych. Rynki osiągną dno, dopiero gdy znajdzie się medyczne rozwiązanie.
Raport miesięczny FX: marzec 2020
2020-03-31 15:13
Miesięczne
Raport miesięczny FX: marzec 2020
Postępująca światowa recesja w szybkim tempie przyćmiewa Globalny Kryzys Finansowy z lat 2007-2009. Nagłe załamanie aktywności gospodarczej uniwersalnie dotyka wszystkie gospodarki przy braku jak dotychczas skutecznego rozwiązania mogącego zastopować pandemię. Wdrażane działania monetarne i fiskalne na niespotykaną dotąd skalę pomagają tylko łagodzić skutki wojny z niewidzialnym wrogiem i same nie mogą stać się impulsem do zwrotu w trendach rynkowych. Rynki osiągną dno, dopiero gdy znajdzie się medyczne rozwiązanie.
Raport miesięczny FX: marzec 2020
2020-03-31 15:05
Miesięczne
Raport miesięczny FX: marzec 2020
Postępująca światowa recesja w szybkim tempie przyćmiewa Globalny Kryzys Finansowy z lat 2007-2009. Nagłe załamanie aktywności gospodarczej uniwersalnie dotyka wszystkie gospodarki przy braku jak dotychczas skutecznego rozwiązania mogącego zastopować pandemię. Wdrażane działania monetarne i fiskalne na niespotykaną dotąd skalę pomagają tylko łagodzić skutki wojny z niewidzialnym wrogiem i same nie mogą stać się impulsem do zwrotu w trendach rynkowych. Rynki osiągną dno, dopiero gdy znajdzie się medyczne rozwiązanie.
Raport miesięczny FX: luty 2020
2020-02-28 09:34
Miesięczne
Raport miesięczny FX: luty 2020
Wystarczył jeden weekend, by diametralnie odmienić postrzeganie wpływu koronawirusa na rynki. Wirus przestał być problemem wyłącznie Chin, a strach przed rozprzestrzenianiem dotyka całego świata. Wielką niewiadomą jest dalsza skala ewolucji epidemii i w jaki sposób wpłynie ona na globalną gospodarkę. W krótkim terminie powinniśmy obserwować defensywne podejście do ryzyka, a zmienność cen aktywów pozostanie podwyższona przy dużej wrażliwości na dobre i złe informacje.
Raport miesięczny FX: luty 2020
2020-02-27 16:01
Miesięczne
Raport miesięczny FX: luty 2020
Wystarczył jeden weekend, by diametralnie odmienić postrzeganie wpływu koronawirusa na rynki. Wirus przestał być problemem wyłącznie Chin, a strach przed rozprzestrzenianiem dotyka całego świata. Wielką niewiadomą jest dalsza skala ewolucji epidemii i w jaki sposób wpłynie ona na globalną gospodarkę. W krótkim terminie powinniśmy obserwować defensywne podejście do ryzyka, a zmienność cen aktywów pozostanie podwyższona przy dużej wrażliwości na dobre i złe informacje.
Raport miesięczny FX: styczeń 2020
2020-01-31 12:41
Miesięczne
Raport miesięczny FX: styczeń 2020
Rosnąca liczba zakażonych koronawirusem sprowadza awersję do ryzyka na rynki finansowe. Po niemal czterech miesiącach hossy aktywa ryzykowne zostały pozbawione nowych pozytywnych impulsów i stały się podatne na wpływ niespodziewanego czynnika, który poddaje w wątpliwość wcześniejsze oczekiwania dla globalnych perspektyw gospodarczych. Uważamy, że obawy o skutki koronawirusa są przesadzone, ale jednocześnie rynek potrzebuje oczyszczenia i zrównania wycen rynkowych z fundamentami.
Raport FX: Prognozy 2020
2019-12-31 12:35
Miesięczne
Raport FX: Prognozy 2020
Rok 2019 upłynął pod znakiem uporczywego wyczekiwania na rozstrzygnięcia na polu czynników geopolitycznych. Wysoka niepewność i relatywnie wysokie prawdopodobieństwo przeciwstawnych rezultatów w wojnie handlowej USA i Chin czy brexicie paraliżowały handel na rynkach. W 2020 rok inwestorzy wchodzą z przekonaniem, że najgorszego udało się uniknąć i spełnione zostały warunki dla odbicia globalnego wzrostu. Obawiamy się jednak, że o wzrost wskaźników makro nie będzie tak łatwo, jak udało się z pompowaniem wycen ryzykownych aktywów. Jest to przepis na rozczarowanie i bolesne studzenie rynkowego entuzjazmu, zanim rajd ryzyka znajdzie odbicie w przyspieszającym ożywieniu gospodarczym.
Raport miesięczny FX: listopad 2019
2019-11-28 11:48
Miesięczne
Raport miesięczny FX: listopad 2019
Chociaż na rynkach nie brakuje tematów pod dyskusję – od wojen handlowych, przez brexit, politykę czołowych banków centralnych po ryzyko globalnej recesji – różnice zdań nie przekładają się na istotne zmiany cen aktywów. W ostatnich dniach obserwujemy wyciszenie zmienności. Wprawdzie indeksy giełdowe pną się do góry i poprawiają rekordy, to jednak nie widać niepohamowanej euforii, a raczej ostrożny optymizm. Dla kontrastu po innych klasach aktywów (FX, złoto) nie widać wyraźnej przesiadki z bezpiecznych inwestycji ku bardziej ryzykownym.
Raport miesięczny FX: październik 2019
2019-10-31 13:40
Miesięczne
Raport miesięczny FX: październik 2019
Niespodziewane postępy na polu kluczowych ryzyk geopolitycznych pozwoliły na odreagowanie napięć na rynkach finansowych i powrót aktywów do poziomów z końca lipca. Jednak wskaźniki makro nie zwiastują jeszcze odbicia, a polityka monetarna jest poluzowywana, by dać podparcie dla nadziei na poprawę. Kreacja optymizmu na strzępkach informacji budzi nasze wątpliwości o trwałość odbicia i z tego powodu w prognozach podtrzymujemy ostrożne podejście do ryzyka.
Raport miesięczny FX: wrzesień 2019
2019-09-30 12:31
Miesięczne
Raport miesięczny FX: wrzesień 2019
Wrzesień przyniósł ponadprzeciętną liczbę istotnych wydarzeń makroekonomicznych, tymczasem zmiany na rynku walutowym były niewielkie. Kluczowe decyzje banków centralnych z EBC i Fed na czele, szok naftowy, brexitowa karuzela czy nawet lokalnie spekulacje na złotym – nic z tych spraw nie wywołało głębszych perturbacji na FX. W powietrzu krąży zbyt wiele sprzecznych sygnałów, które utrudniają zainicjowanie stanowczego ruchu FX w jednym kierunku.
Raport miesięczny FX: sierpień 2019
2019-08-30 10:55
Miesięczne
Raport miesięczny FX: sierpień 2019
Sierpień nosi niechlubny tytuł miesiąca nieprzyjaznego apetytowi na ryzyko i przynoszącego nadzwyczajne wahania rynków. W tym roku nie było inaczej i po wakacyjnej przerwie inwestorzy wracają, by zmierzyć się z trzema tematami: podwyższonym ryzykiem wojny handlowej, wizją globalnej recesji i oczekiwaniami na odzew banków centralnych.
Raport miesięczny FX: sierpień 2019
2019-08-29 14:33
Miesięczne
Raport miesięczny FX: sierpień 2019
Sierpień nosi niechlubny tytuł miesiąca nieprzyjaznego apetytowi na ryzyko i przynoszącego nadzwyczajne wahania rynków. W tym roku nie było inaczej i po wakacyjnej przerwie inwestorzy wracają, by zmierzyć się z trzema tematami: podwyższonym ryzykiem wojny handlowej, wizją globalnej recesji i oczekiwaniami na odzew banków centralnych.
Raport miesięczny FX: lipiec 2019
2019-08-01 14:51
Miesięczne
Raport miesięczny FX: lipiec 2019
Po wyborze na nowego premiera Wielkiej Brytanii, Borisowi Johnsonowi pozostało 100 dni na uzgodnienie z UE warunków brexitu. Już w pierwszych dniach urzędowania stało się jasne, że polityka twardych żądań, która dała mu wygraną o przywództwo w partii, będzie też trzonem strategii nowego rządu, niemal do zera wymazując szanse na łagodny brexit. Termin 31 października dla zakończenia negocjacji zapowiada się na straszny halloweenowy spektakl.
Raport miesięczny FX: lipiec 2019
2019-07-31 17:39
Miesięczne
Raport miesięczny FX: lipiec 2019
Po wyborze na nowego premiera Wielkiej Brytanii, Borisowi Johnsonowi pozostało 100 dni na uzgodnienie z UE warunków brexitu. Już w pierwszych dniach urzędowania stało się jasne, że polityka twardych żądań, która dała mu wygraną o przywództwo w partii, będzie też trzonem strategii nowego rządu, niemal do zera wymazując szanse na łagodny brexit. Termin 31 października dla zakończenia negocjacji zapowiada się na straszny halloweenowy spektakl.


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.